Etiketter

, ,

I mitt jobb funderar jag mycket kring morgondagens IT-landskap. Vad ska en modern IT-avdelning leverera och hur behöver den då vara uppbyggd för att klara det ökade trycket? I mina vågskålar ligger en ny marknadsdesign för el och digitaliseringen av samhället (konsumenternas krav & förväntningar). Ägaren till verksamheten har sagt att vi ska leverera samhällsnytta. Det betyder att vi ska göra bra energi till samhället där vi verkar samtidigt som vi ska tjäna pengar och ge tillbaka till ägarna.

Förutom att våra kunder ska kunna tända lampan och ha det varmt kommer vi leverera en mängd information. Olika typer, för olika behov, både till företag och privatkunder. Mängder med information ska förpackas snyggt, levereras säkert och ge mottagaren ett framtidsscenario (i det korta perspektivet) baserat på vår enorma kunskap. Flöden av data ska hanteras. Det ska gå episkt snabbt, vara rätt, endast för mina ögon och generera ett så pass stort värde att jag kommer vilja betala för kunskapen.

Som alltid, med glädje,  läser jag om Alexander Baard. Kontroversiell ja, udda ja, diversifierad ja. Dock är det man med bevis för sina teser och det är inte många framtidsforskare som kan bevisa sina teser på det sätt Baard kan. Bevis imponerar oavsett resultat (nätokraterna 2001).

I intervjun med VA (veckans affärer) ger han sin syn på framtiden och pratar bl.a om:

  • Nätokrati
  • Konsumtariat
  • Dividera
  • Attention

Jag kan inte annat än att hålla med Baard. Tyvärr, kanske jag ska säga då vissa delar känns lite dystra i magen… Oavsett ger hans bild mig en hel del att fundera över och gör att jag försöker omsätta det han säger till framtidens IT-landskap. Grupper blir viktiga, säger Baard. Vi kommer behöva analysera gruppers beteende mer än vad vi gör idag. Vi kommer behöva verktyg som hjälper oss förutse saker. Det kommer ställa krav på snabbhet och förmågan att kunna fatta snabba beslut i den kommunikation som ska levereras och samtidigt fatta strategiskt effektiva beslut i form av IT-investeringar som ska hålla över tid. Det blir en utmaning då IT-stödet måste vara flexibelt… Ska man kanske utgår från att den traditionella IT-avdelningen är död?